Tính năng nổi bật Mail zimbra

Giới thiệu tính năng nổi bật của Zimbra

Zimbra Collaboration Suite (Zimbra CS) là ứng dụng email sáng tạo, hoạt động trên nền web cùng tên. Zimbra hoạt động dựa trên nền Ajax, công nghệ chuyên dùng để xây dựng những ứng dụng web giàu nội dung Zimbra thiết kế hướng tới những khách hàng doanh nghiệp.

Các tính năng nổi bật Mail Zimbra

 • Web 2.0 client surpasses traditional email client capabilities mail zimbra
 • Tương thích trên Mobile and Desktop sync mail server zimbra
 • Advanced web-based calendar
 • Tương thích với MS Outlook
 • Tướng thích LDAP và Active Directory

Web 2.0 client surpasses traditional email client capabilities mail zimbra

 • Kéo/thả
 • Lọc thư bằng: email, file đính kèm, feeds hoặc Notification
 • Hỗ trợ nhiều nền tảng di động,desktop
 • Quản lý hiệu quả những mailbox có dung lượng lớn
 • Truy cập Offline với Zimbra Desktop

Mobile and Desktop sync mail server zimbra

Mobile-desktop-sync-mail-zimbra

Advanced web-based calendar

 • Quản lý nhiều lịch biểu cùng một lúc
 • Tìm kiếm và quản lý Room nhanh chóng (trạng thái Availabe hoặc Busy)
 • Dễ dàng chia sẽ và phân quyền

Tương tác với MS Exchange (so sánh mail Zimbra và Exchange)

sao-sanh-Mobile-desktop-sync-calendar-mail-zimbra

Mobile and Desktop sync

A more efficient, intuitive day-to-day workflow

 • Chia sẽ và quản lý Inboxes, Files, Documents, Folders, Contacts, Schedules
 • Quản lý và phân quyền dễ dàng
 • Tạo Group Public hoặc Group Local

chia-se-quan-ly-file-zimbra-exchange

Tương thích với MS Outlook

Giảm thiểu thời gian quản lý

 • Gán quyền cho từng Role administration
 • Quản lý tài nguyên và HRM dễ dàng
 • Real-time backup and restore
 • Tịch hợp anti-spam/virus

Tướng thích LDAP và Active Directory

Tích hợp Archiving and Discovery

 

Comments are closed.