THUÊ SERVER

thuê server riêng

Dịch vụ thuê chỗ đặt server (máy chủ) tại Data Center NetNam

Dịch vụ thuê chỗ đặt server (máy chủ) dành cho doanh nghiệp đã tự trang bị server (máy chủ). Máy chủ của khách hàng được kết nối đường truyền tốc độ cao và IP tĩnh để truy cập quản trị máy chủ từ xa. Khách hàng có thể cùng lúc sử dụng nhiều dịch vụ: Website, Email, FTP server, Database,…

Ưu điểm dịch vụ cho thuê chỗ đặt server (máy chủ):

  • Toàn quyền sử dụng máy chủ, nâng cấp máy chủ.
  • Được cài đặt các chương trình ứng dụng phù hợp với Doanh nghiệp.
  • Đảm bảo chất lượng dịch vụ.
  • Đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.
  • Đảm bảo về các yếu tố môi trường: nhiệt độ, độ ẩm.
  • Có cán bộ kiểm soát định kỳ để đảm bảo việc thực hiện được tuân thủ.
  • Cam kết về mặt kỹ thuật.

Bảng giá thuê chỗ đặt server (máy chủ):

MÔ T

CO-BASIC

CO-PLUS

CO-PRO

I Phí khi to dch v và phí s dng dch v hàng tháng

Phí khi to dch v

500,000 VNĐ

500,000 VNĐ

500,000 VNĐ

Phí s dng dich v hàng tháng

1,200,000 VNĐ

2,000,000 VNĐ

3,000,000 VNĐ

II Mô t chi tiết dch v

Không gian đt ch

1 U

1 U

2 U

Lưu lượng thông tin

1,000 GB

2,000 GB

Không gii hn

Băng thông trong nước

100 Mbps

100 Mbps

100 Mbps

Băng thông quc tế

1 Mbps/768 Kbps

2 Mbps/768 Kbps

3 Mbps/768 Kbps

Đa ch IP

01

01

02

Công suất điện

300W

400W

450W

H tr k thut

24/7

24/7

24/7

III Các dch v b sung ( Tính hàng tháng )

M rng thêm không gian Rack 1U

400,000 VNĐ

400,000 VNĐ

400,000 VNĐ

B sung lưu lượng thông tin 100 GB

100,000 VNĐ

100,000 VNĐ

100,000 VNĐ

Bồ sung không giới hạn lưu lượng thông tin

1,000,000 VNĐ

1,000,000 VNĐ

1,000,000 VNĐ

Bổ sung thêm 01 IP

150,000 VNĐ

150,000 VNĐ

150,000 VNĐ

Bổ sung thêm 01 ổ cắm mạng + thêm 01 IP

700,000 VNĐ

700,000 VNĐ

700,000 VNĐ

Bổ sung công suất điện 100W

150,000 VNĐ

150,000 VNĐ

150,000 VNĐ

Thuê hệ thống Firewall

300,000 VNĐ

300,000 VNĐ

300,000 VNĐ

Quản trị Server
(Update, AntiVirus, AntiSpam)

1,000,000 VNĐ

1,000,000 VNĐ

1,000,000 VNĐ

Quản trị Mail Server

1,000,000 VNĐ

1,000,000 VNĐ

1,000,000 VNĐ

Cài đặt lại Hệ điều hành

400,000 VNĐ/lần

400,000 VNĐ/lần

400,000 VNĐ/lần

IV Thời hạn hợp đồng và phương thức thanh toán

Thời hạn Hợp đồng tối thiểu

12 tháng

12 tháng

12 tháng

Thanh toán trước

12 tháng/lần

12 tháng/lần

06 tháng/lần


Ghi chú:

– Các mức giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
– Thời hạn Hợp đồng tối thiểu 12 tháng, Thanh toán trước 06 tháng / lần.