Cloud Services

Dịch vụ quản trị Managed Cloud Services

Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm vận hành các hệ thống lớn từ Ngân Hàng, Chứng khoán, Logistics, Y tế, Giáo Dục. VTOC quản lý hệ thống CNTT của khách hàng theo mức độ cam kết dịch vụ (SLA): hệ thống giám sát hỗ trợ 24/7, ứng cứu và cam kết thời gian giải quyết sự cố phát sinh.

Quy trình triển khai Managed Cloud Services:

  • Khảo sát hiện trạng và tư vấn hệ thống.
  • Tư vấn sản phẩm, giải pháp liên quan.
  • Triển khai toàn diện nhiều mô hình.
  • Cho thuê hạ tầng cloud.
  • Hỗ trợ và quản trị hệ thống cloud.
  • Chuyển đổi, tích hợp.
  • Kiểm thử và vận hành.
  • Bàn giao và hỗ trợ.