Network & Security

Dịch vụ quản trị network security

VTOC sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng mạng để các hoạt động của doanh nghiệp được đảm bảo an toàn khi dữ liệu được lưu trữ trên các nền tảng mạng. Bên cạnh đó các doanh nghiệp cần thiết lập và xây dựng các công cụ và kỹ thuật bảo mật trong hệ thống an ninh mạng Network Security của mình. 

Lợi ích việc thuê dịch vụ quản trị network security

  • Giảm chi phí vân hành và quản lý hệ thống IT.
  • Đảm bảo mức độ cam kết chất lượng dịch vụ (SLA).
  • Khả năng đáp ứng, mở rộng và linh hoạt dịch vụ.
  • Chủ động trong việc giám sát và vận hành hệ thống IT.
  • Đội ngũ Kỹ sư có chứng chỉ và kinh nghiệm vận hành các hệ thống lớn.
  • Báo cáo/đánh giá tình trạng vận hành của các thiết bị trong hệ thống mạng …
  • Xây dựng giải pháp backup quản lý phù hợp đối với dữ liệu quan trọng.
  • Ứng cứu và cam kết thời gian giải quyết sự cố phát sinh.