Server and Storage

Giải pháp Máy chủ và Storage lưu trữ dữ liệu

VTOC thực hiện triển khai, nâng cấp các hệ thống máy chủ và thiết bị lưu trữ storage SAN của hầu hết các hãng Dell EMC, HPE, IBM … 

Kết hợp với triển khai và nâng cấp cho các hệ thống lưu trữ tầm trung, VTOC còn cung cấp dịch vụ triển khai các giải pháp mang tính sẵn sàng cao, các giải pháp về ảo hóa trên máy chủ, giải pháp backup hãng Veeam, Veritas …  đảm bảo hệ thống dữ liệu của khách hàng luôn được an toàn và hoạt động ở trạng thái tối ưu.

Quy trình triển khai:

  • Khảo sát, đánh giá, phân tích hiện trạng của hệ thống (môi trường, vị trí lắp đặt, nhiệt độ, nguồn điện…).
  • Thống nhất phương án triển khai tối ưu nhất không ảnh hưởng đến hệ thống.
  • Chuẩn bị tài liệu, quy trình triển khai, vẽ topology network, lập thời gian triển khai phù hợp với hoạt động của khách hàng.
  • Lắp đặt thiết bị, cài đặt, cấu hình hệ thống, cập nhật các bản vá lỗi, firmware.
  • Thử nghiệm, đánh giá, đo tải hệ thống sau khi cài đặt.
  • Đào tạo và chuyển giao tài liệu triển khai, cài đặt và vận hành.
  • Họp đánh giá kết quả triển khai.
  • Hoàn thành dự án.

Dịch vụ bảo trì hệ thống định kỳ và hỗ trợ kỹ thuật


Dịch vụ bảo trì hệ thống định kỳ và hỗ trợ kỹ thuật sau triển khai của VTOC giúp hệ thống của khách hàng được chăm sóc định kỳ hàng tháng, hàng quý và được hỗ trợ xử lý sự cố kịp thời khi có sự cố bất ngờ. Từ đó, hệ thống của khách hàng có thể vận hành ổn định, đáp ứng một cách tốt nhất các hoạt động kinh doanh có liên quan.