Môi trường cộng tác Mail Zimbra

Môi trường làm việc hệ thống mail Zimbra

Ứng dụng nguồn mở này có thể áp dụng cho các doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ, các tổ chức giáo dục, hay trong môi trường chính phủ…, mang tới cho người dùng rất nhiều lợi ích trong việc quản lý và chia sẻ thư tín, lịch công tác, sổ địa chỉ, tài liệu.

kho-tai-lieu

Thư điện tử

 • Cấu trúc theo mạch trao đổi, thuận tiện cho việc lưu trữ và tìm kiếm
 • Quản lý email theo thư mục, nhãn (Tag) và tính năng lọc thư (Filter)
 • Quản lý nhiều tài khoản email trong một chương trình
 • Trình soạn thảo hỗ trợ HTML
 • Cho phép đính kèm file và thư trong thư gửi đi
addressbook-mail zimbra

Sổ địa chỉ

 • Tạo phân nhóm địa chỉ khác nhau (ví dụ: Công việc, Gia đình, Bạn bè…)
 • Tự động nhập địa chỉ từ sổ địa chỉ khi soạn thảo thư.
 • Nhập và xuất các liên hệ từ bất kỳ nguồn nào
 • Tự động đưa vào “danh sách trắng” để không bị liệt thành thư rác hoặc spam.
icon-manage-mail zimbra

Quản lý công việc

 • Ưu tiên các nhiệm vụ cá nhân và/hoặc nhóm
 • Xem trạng thái hoàn thành công việc
 • Thiết đặt nhắc nhở
 • Đáp ứng thời hạn hoàn thiện
Access-mail zimbra

Truy cập mọi lúc, mọi nơi

 • Hỗ trợ truy cập thư, lịch… từ các thiết bị di động (smartphones, tablets) chạy iOS, Android, BlackBerry, Windows Phones…
 • Đồng bộ dữ liệu, cho phép đọc và gửi thư offline (thư sẽ chuyển khi kết nối thiết bị vào mạng)
 • Hệ thống hoạt động 24/7
icon-calendar-mail zimbra

Lịch làm việc

 • Quản lý thời gian làm việc nhóm
 • Tạo/sửa lịch làm việc nhanh chóng ngay trên email
 • Gửi lời mời tham dự cuộc họp nhanh chóng
 • Điều chỉnh thời gian diễn ra cuộc hẹn
 • Xem lịch theo khung ngày hoặc tuần
 • Chia sẻ lịch làm việc
 • Thêm địa chỉ email đặc biệt cho thông báo hẹn
ma-hoa-mail zimbra

Mã hóa, ký điện tử

 • Mã hóa, giải mã thư tại phía người dùng
 • Ký điện tử và kiểm tra chữ ký hợp lệ
 • Hỗ trợ chuẩn X.509 (tất cả các nhà cung cấp chữ ký số tại Việt Nam và trên thế giới)
 • Hỗ trợ chuẩn OpenPGP với cặp khóa tự sinh
 • Tích hợp trực tiếp trong giao diện Zimbra Webmail
kho-tai-lieu

Kho tài liệu

 • Lưu và truy suất các file đính kèm ngay trên hộp thư
 • Chuyển file đính kèm từ email vào Briefcase
 • Đính kèm file từ Briefcase vào email
 • Tích hợp My MetaData
share-file-mail-zimbra

Chia sẻ

 • Chia sẻ mọi thông tin (Thư, Lịch làm việc, Công việc, Tài liệu, Sổ địa chỉ, Thư mục…) với bất kỳ người nào

Comments are closed.