IT Services

Dịch vụ Managed IT Services

Chúng tôi có gần 15 năm kinh nghiệm tư vấn và triển khai giải pháp cho khách hàng là các tập đoàn đa quốc gia, khách sạn, chứng khoán, giáo dục, y tế…

Đội ngũ kỹ sư VTOC tư vấn, triển khai & vận hành các giải pháp AWS, Microsoft Azure, Cisco, Dell, HPE, VMWare ..

What We Provides

Digital Core Services

Digital Marketing

Mobile Application

Web Development

Technical Support