So sánh

Zimbra Collaboration Suite (Zimbra CS) là ứng dụng email sáng tạo, hoạt động trên nền web cùng tên. Zimbra hoạt động dựa trên nền Ajax, công nghệ chuyên dùng để xây dựng những ứng dụng web giàu nội dung Zimbra thiết kế hướng tới những khách hàng doanh nghiệp.

So sánh các phiên bản mail Zimbra

so-sanh-phien-ban-mail-zimbra

so-sanh-phien-ban-mail-zimbra

Comments are closed.